Čo je investičný
produkt ByourD?

Flexibilný urbanistický koncept. Realizovateľný kdekoľvek na svete.
Svojou filozofiou, flexibilitou , dizajnom a udržateľnosťou
vytvára kvalitné prostredie pre bývanie novej generácie a buduje komunitu ľudí, ktorý hľadajú zážitok z bývania.


Čo je investičný
produkt ByourD?


Flexibilný urbanistický koncept. Realizovateľný kdekoľvek na svete.
Svojou filozofiou, flexibilitou , dizajnom a udržateľnosťou
vytvára kvalitné prostredie pre bývanie novej generácie a buduje komunitu ľudí, ktorý hľadajú zážitok z bývania.

ByourD ponúka

- Urbanistický produkt pozostavajúci
z 2.5 alebo 3.5 poschodovych bytových vila domov usporiadaných v elipse s možnosťou realizácie polyfunkčného objektu v centre
a radových domov, dvojdomov a trojdomov v jej okolí.


- Počet bytov a ich dispozície flexibilne prispôsobujeme požiadavkám trhu v danej lokalite.


ByourD ponúka


- Urbanistický produkt pozostavajúci
z 2.5 alebo 3.5 poschodovych bytových vila domov
usporiadaných v elipse s možnosťou realizácie
polyfunkčného objektu v centre a radových domov, dvojdomov a trojdomov v jej okolí.


- Počet bytov a ich dispozície flexibilne prispôsobujeme požiadavkám trhu
v danej lokalite.

Prečo ByourD?

- flexibilný koncept
upraviteľný pre danú lokalitu
- cenovo dostupný pre strednú triedu
- minimalizovanie rizika
investície a rýchlosť realizácie
- overený team skúsených profesionálov
- jedinečný design a vysoká estetická hodnota
- inovatívna udržateľná technológia od ByourD Tech

od JANREVAJ architects


Prečo ByourD?


- flexibilný koncept
upraviteľný pre danú lokalitu
- cenovo dostupný pre strednú triedu
- minimalizovanie rizika
investície a rýchlosť realizácie
- overený team skúsených profesionálov
- jedinečný design a vysoká estetická hodnota
- inovatívna udržateľná technológia od ByourD Tech

od JANREVAJ architects