Čo je investičný
produkt ByourD?

Overený a replikovateľný urbanistický koncept. Svojou filozofiou, flexibilitou
a dizajnom vytvára kvalitné prostredie
pre bývanie novej generácie.


Je ideálnou príležitosťou pre investorov
a developerov bez skúseností s urban developmentom, ktorí chcú minimalizovať investičné riziko a podielať sa na vytvorení priestoru,
v ktorom môžu ľudia rásť.


Čo je investičný
produkt ByourD?


Overený a replikovateľný urbanistický koncept.
Svojou filozofiou, flexibilitou a dizajnom
vytvára kvalitné prostredie pre bývanie novej generácie.

Je ideálnou príležitosťou pre investorov
a developerov
bez skúseností s urban developmentom, ktorí chcú minimalizovať
investičné riziko a podielať sa na vytvorení priestoru,
v ktorom môžu ľudia rásť.

 
 

ByourD ponúka

- Urbanistický produkt pozostavajúci
z 2.5 alebo 3.5 poschodovych bytových vila domov usporiadaných v elipse s možnosťou realizácie polyfunkčného objektu v centre
a radových domov, dvojdomov a trojdomov v jej okolí.


- Počet bytov a ich dispozície flexibilne prispôsobujeme požiadavkám trhu v danej lokalite.


ByourD ponúka


- Urbanistický produkt pozostavajúci
z 2.5 alebo 3.5 poschodovych bytových vila domov
usporiadaných v elipse s možnosťou realizácie
polyfunkčného objektu v centre a radových domov, dvojdomov a trojdomov v jej okolí.


- Počet bytov a ich dispozície flexibilne prispôsobujeme požiadavkám trhu
v danej lokalite.

Prečo ByourD?

- flexibilný koncept
upraviteľný pre danú lokalitu
- cenovo dostupný pre strednú triedu
- minimalizovanie rizika
investície a rýchlosť realizácie
- overený team skúsených profesionálov
- jedinečný design a vysoká estetická hodnota

od JANREVAJ architects

Overiť výnosnosť

Prečo ByourD?


- flexibilný koncept
upraviteľný pre danú lokalitu
- cenovo dostupný pre strednú triedu
- minimalizovanie rizika
investície a rýchlosť realizácie
- overený team skúsených profesionálov
- jedinečný design a vysoká estetická hodnota

od JANREVAJ architects

Overiť výnosnosť